Едноставна и транспарентна цена

From startup to enterprise, we've got you covered.

Starter - Corporate - Cloud Server

Corporate - Starter Cloud Server

RS12,500.00 Месечно

RS37,500.00 Квартален

RS75,000.00 Полу Годишно

RS150,000.00 Годишно

 • 1 vCPU Cores
 • 2 GBs of RAM
 • 100 GBs of SSD
 • 2 Mbps CIR
 • 50 GBs Gigabit Traffic

Hosted in State of
the Art (Tier 3 Compliant) Data Center.
NextGen Firewall with
DDoS And Anti spam Protection.

Нарачајте СЕГА Нарачајте СЕГА Нарачајте СЕГА Нарачајте СЕГА

Ready - Corporate - Cloud Server

Corporate - Ready Cloud Server .

RS17,500.00 Месечно

RS52,500.00 Квартален

RS105,000.00 Полу Годишно

RS210,000.00 Годишно

 • 2 vCPU Cores
 • 4 GBs of RAM
 • 200 GBs of SSD
 • 2 Mbps CIR
 • 75 GBs Gigabit Traffic

Hosted in State of
the Art (Tier 3 Compliant) Data Center.
NextGen Firewall with
DDoS And Anti spam Protection.

Нарачајте СЕГА Нарачајте СЕГА Нарачајте СЕГА Нарачајте СЕГА

Run - Corporate - Cloud Server

Corporate - Run Cloud Server

RS25,000.00 Месечно

RS75,000.00 Квартален

RS150,000.00 Полу Годишно

RS300,000.00 Годишно

 • 4 vCPU Cores
 • 8 GBs of RAM
 • 400 GBs of SSD
 • 4 Mbps CIR
 • 100 GBs Gigabit Traffic

Hosted in State of
the Art (Tier 3 Compliant) Data Center.
NextGen Firewall with
DDoS And Anti spam Protection.

Нарачајте СЕГА Нарачајте СЕГА Нарачајте СЕГА Нарачајте СЕГА

Good - Corporate - Cloud Server

Corporate - Good Cloud Server

RS31,250.00 Месечно

RS93,750.00 Квартален

RS187,500.00 Полу Годишно

RS375,000.00 Годишно

 • 6 vCPU Cores
 • 16 GBs of RAM
 • 600 GBs of SSD
 • 6 Mbps CIR
 • 150 GBs Gigabit Traffic

Hosted in State of
the Art (Tier 3 Compliant) Data Center.
NextGen Firewall with
DDoS And Anti spam Protection.

Нарачајте СЕГА Нарачајте СЕГА Нарачајте СЕГА Нарачајте СЕГА

Better - Corporate - Cloud Server

Corporate - Better Cloud Server

RS37,500.00 Месечно

RS112,500.00 Квартален

RS225,000.00 Полу Годишно

RS450,000.00 Годишно

 • 8 vCPU Cores
 • 32 GBs of RAM
 • 800 GBs of SSD
 • 8 Mbps CIR
 • 200 GBs Gigabit Traffic

Hosted in State of
the Art (Tier 3 Compliant) Data Center.
NextGen Firewall with
DDoS And Anti spam Protection.

Нарачајте СЕГА Нарачајте СЕГА Нарачајте СЕГА Нарачајте СЕГА

Best - Corporate - Cloud Server

Corporate- Best Cloud Server

RS50,000.00 Месечно

RS150,000.00 Квартален

RS300,000.00 Полу Годишно

RS600,000.00 Годишно

 • 16 vCPU Cores
 • 48 GBs of RAM
 • 1600 GBs of SSD
 • 10 Mbps CIR
 • 500 GBs Gigabit Traffic

Hosted in State of
the Art (Tier 3 Compliant) Data Center.
NextGen Firewall with
DDoS And Anti spam Protection.

Нарачајте СЕГА Нарачајте СЕГА Нарачајте СЕГА Нарачајте СЕГА

Excellent - Corporate - Cloud Server

Corporate - Excellent Cloud Server

RS62,500.00 Месечно

RS187,500.00 Квартален

RS375,000.00 Полу Годишно

RS750,000.00 Годишно

 • 20 vCPU Cores
 • 64 GBs of RAM
 • 2000 GBs of SSD
 • 15 Mbps CIR
 • 750 GBs Gigabit Traffic

Hosted in State of
the Art (Tier 3 Compliant) Data Center.
NextGen Firewall with
DDoS And Anti spam Protection.

Нарачајте СЕГА Нарачајте СЕГА Нарачајте СЕГА Нарачајте СЕГА

Awesome - Corporate - Cloud Server

Corporate - Awesome Cloud Server

RS93,750.00 Месечно

RS281,250.00 Квартален

RS562,500.00 Полу Годишно

RS1,125,000.00 Годишно

 • 30 vCPU Cores
 • 128 GBs of RAM
 • 2500 GBs of SSD
 • 20 Mbps CIR
 • 1000 GBs Gigabit Traffic

Hosted in State of
the Art (Tier 3 Compliant) Data Center.
NextGen Firewall with
DDoS And Anti spam Protection.

Нарачајте СЕГА Нарачајте СЕГА Нарачајте СЕГА Нарачајте СЕГА

Fantabulous - Corporate - Cloud Server

Corporate - Fantabulous Cloud Server

RS112,500.00 Месечно

RS337,500.00 Квартален

RS675,000.00 Полу Годишно

RS1,350,000.00 Годишно

 • 48 vCPU Cores
 • 384 GBs of RAM
 • 5000 GBs of SSD
 • 30 Mbps CIR
 • 2000 GBs Gigabit Traffic

Hosted in State of
the Art (Tier 3 Compliant) Data Center.
NextGen Firewall with
DDoS And Anti spam Protection.

Нарачајте СЕГА Нарачајте СЕГА Нарачајте СЕГА Нарачајте СЕГА

Неограничен пропусен опсег*

Да, затоа што како просечен надомест на мобилниот телефон, доминацијата на пропусниот опсег SUCK уште повеќе!

Сведоштва

Дознајте што нашите клиенти ги кажуваат за нашите производи и услуги.