Едноставна и транспарентна цена

From startup to enterprise, we've got you covered.

Ready - Dedicated Hosting

Dedicated Hosting Ready Package

RS12,500.00 Месечно

RS37,500.00 Квартален

RS75,000.00 Полу Годишно

RS150,000.00 Годишно

 • 2 vCPU Cores
 • 4 GBs of RAM
 • 200 GBs of SAN Storage
 • 2 Mbps CIR
 • 75 GBs Gigabit Traffic

Hosted in State of
the Art (Tier 3 Compliant) Data Center.
NextGen Firewall with
DDoS And Anti spam Protection.

Нарачајте СЕГА Нарачајте СЕГА Нарачајте СЕГА Нарачајте СЕГА

Run - Dedicated Hosting

Dedicated Hosting Run Package

RS16,500.00 Месечно

RS49,500.00 Квартален

RS99,000.00 Полу Годишно

RS198,000.00 Годишно

 • 4 vCPU Cores
 • 8 GBs of RAM
 • 400 GBs of SAN Storage
 • 4 Mbps CIR
 • 100 GBs Gigabit Traffic

Hosted in State of
the Art (Tier 3 Compliant) Data Center.
NextGen Firewall with
DDoS And Anti spam Protection.

Нарачајте СЕГА Нарачајте СЕГА Нарачајте СЕГА Нарачајте СЕГА

Good - Dedicated Hosting

Dedicated Hosting Good Package

RS22,500.00 Месечно

RS67,500.00 Квартален

RS135,000.00 Полу Годишно

RS270,000.00 Годишно

 • 6 vCPU Cores
 • 16 GBs of RAM
 • 600 GBs of SAN Storage
 • 6 Mbps CIR
 • 150 GBs Gigabit Traffic

Hosted in State of
the Art (Tier 3 Compliant) Data Center.
NextGen Firewall with
DDoS And Anti spam Protection.

Нарачајте СЕГА Нарачајте СЕГА Нарачајте СЕГА Нарачајте СЕГА

Better - Dedicated Hosting

Dedicated Hosting Better Package

RS27,500.00 Месечно

RS82,500.00 Квартален

RS165,000.00 Полу Годишно

RS330,000.00 Годишно

 • 8 vCPU Cores
 • 32 GBs of RAM
 • 800 GBs of SAN Storage
 • 8 Mbps CIR
 • 200 GBs Gigabit Traffic

Hosted in State of
the Art (Tier 3 Compliant) Data Center.
NextGen Firewall with
DDoS And Anti spam Protection.

Нарачајте СЕГА Нарачајте СЕГА Нарачајте СЕГА Нарачајте СЕГА

Starter - Dedicated Hosting

Dedicated Hosting Starter Package

RS10,000.00 Месечно

RS30,000.00 Квартален

RS60,000.00 Полу Годишно

RS120,000.00 Годишно

 • 1 vCPU Cores
 • 2 GBs of RAM
 • 100 GBs of SAN Storage
 • 2 Mbps CIR
 • 50 GBs Gigabit Traffic

Hosted in State of
the Art (Tier 3 Compliant) Data Center.
NextGen Firewall with
DDoS And Anti spam Protection.

Нарачајте СЕГА Нарачајте СЕГА Нарачајте СЕГА Нарачајте СЕГА

Best - Dedicated Hosting

Dedicated Hosting Best Package

RS32,500.00 Месечно

RS97,500.00 Квартален

RS195,000.00 Полу Годишно

RS390,000.00 Годишно

 • 16 vCPU Cores
 • 48 GBs of RAM
 • 1600 GBs of SAN Storage
 • 10 Mbps CIR
 • 500 GBs Gigabit Traffic

Hosted in State of
the Art (Tier 3 Compliant) Data Center.
NextGen Firewall with
DDoS And Anti spam Protection.

Нарачајте СЕГА Нарачајте СЕГА Нарачајте СЕГА Нарачајте СЕГА

Excellent - Dedicated Hosting

Dedicated Hosting Excellent Package

RS42,500.00 Месечно

RS127,500.00 Квартален

RS255,000.00 Полу Годишно

RS510,000.00 Годишно

 • 20 vCPU Cores
 • 64 GBs of RAM
 • 2000 GBs of SAN Storage
 • 15 Mbps CIR
 • 750 GBs Gigabit Traffic

Hosted in State of
the Art (Tier 3 Compliant) Data Center.
NextGen Firewall with
DDoS And Anti spam Protection.

Нарачајте СЕГА Нарачајте СЕГА Нарачајте СЕГА Нарачајте СЕГА

Awesome - Dedicated Hosting

Dedicated Hosting Awesome Package

RS52,500.00 Месечно

RS157,500.00 Квартален

RS315,000.00 Полу Годишно

RS630,000.00 Годишно

 • 30 vCPU Cores
 • 128 GBs of RAM
 • 2500 GBs of SAN Storage
 • 20 Mbps CIR
 • 1000 GBs Gigabit Traffic

Hosted in State of
the Art (Tier 3 Compliant) Data Center.
NextGen Firewall with
DDoS And Anti spam Protection.

Нарачајте СЕГА Нарачајте СЕГА Нарачајте СЕГА Нарачајте СЕГА

Fantabulous - Dedicated Hosting

Dedicated Hosting Fantabulous Package

RS77,500.00 Месечно

RS232,500.00 Квартален

RS465,000.00 Полу Годишно

RS930,000.00 Годишно

 • 48 vCPU Cores
 • 384 GBs of RAM
 • 5000 GBs of SAN Storage
 • 30 Mbps CIR
 • 2000 GBs Gigabit Traffic

Hosted in State of
the Art (Tier 3 Compliant) Data Center.
NextGen Firewall with
DDoS And Anti spam Protection.

Нарачајте СЕГА Нарачајте СЕГА Нарачајте СЕГА Нарачајте СЕГА

Неограничен пропусен опсег*

Да, затоа што како просечен надомест на мобилниот телефон, доминацијата на пропусниот опсег SUCK уште повеќе!

Сведоштва

Дознајте што нашите клиенти ги кажуваат за нашите производи и услуги.